TỔNG HỢP CÁC TỪ TIẾNG ANH SIÊU NGẦU TEEN HAY DÙNG NHẤT

TỔNG HỢP CÁC TỪ TIẾNG ANH SIÊU NGẦU TEEN HAY DÙNG NHẤT

stt = status (trạng thái, tình trạng)
cmt = comment (bình luận)
ad = admin, administrator (quản trị viên)
mem = member (thành viên)
rela = relationship (mối quan hệ)
pr = public relations (quảng cáo, lăng xê)
cfs = confession (tự thổ lộ, tự thú)
19 = one night (một đêm)
29 = tonight (tối nay)
Ib/ inb = inbox (hộp thư đến, nhắn tin riêng)
FA = forever alone (cô đơn mãi mãi)
Khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học - RMIT University
FB = facebook
FC = fan club
FD = free day (ngày nghỉ)
FS = fan sign: tấm bảng viết và vẽ tay được trang trí nhiều màu sắc, slogan thể hiện sự hâm mộ thần tượng hoặc đối tượng yêu thích
PS = post script (tái bút)
P l z = please (Âm “se” ở cuối phát âm thành “z” và kéo dài nên các bạn trẻ viết tắt thành vậy luôn)
Coz, cause = because (Bởi vì)
U = you (Từ viết tắt cực kỳ ngắn gọn và súc tích phải không?)
Ví dụ: Tối nay u có rảnh hông?
Khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học - RMIT University
A.k.a = as known as (Được biết đến như)
Ví dụ: Mình thường gọi con bạn mình là con sen, thì mình hay nói là “aka con sen của mình”

Xoxo = hugs and kisses (Ôm và hôn rất nhiều)
bbl = be back later (Quay lại sau nhé!)
lol = laughing out loud (Cười bể bụng)
ss = so sorry (Rất xin lỗi)
hru = how are you? (Mày có khỏe không?)
bff = best friend forever (Bạn thân)
omg = oh my god (Ngạc nhiên, ôi chúa ơi!)
in4 = information (Thông tin)
Ví dụ: Cho tau xin in4 của anh đẹp zai đấy đi!
Global Experiences - RMIT University
FS = flash sale (giảm giá thần tốc)
Gonna = going to (Dùng trong thì tương lai gần)
Ví dụ: We 're gonna win (Chúng ta chắc chắn sẽ thắng)

Wanna = want to (Muốn làm gì đó)
Ví dụ: I wanna go home right now (Tôi muốn về nhà ngay bây giờ)

Whatcha = what are you
Ví dụ: Whatcha talking about? (Bạn đang nói về cái gì vậy?)

Gimme = give me (Đưa tôi cái gì đó)
Ví dụ: Could you give me that book? (Bạn có thể lấy giúp tôi quyển sách đó được không?)

May, 08 2023
Gửi bình luận của bạn: