CÔNG TY TNHH ANH NGỮ MIFA

GIỚI THIỆU VỀ MIFA ENGLISH

VISION:
“Quality is our priority” – MIFA mong muốn tạo ra một môi trường học tập tiếng Anh chất lượng, chuyên nghiệp; mang giá trị đến cho học viên từ sự thân thiện, kết nối và chia sẻ. Vì chất lượng là sự ưu tiên hàng đầu của chúng tôi !
MISSION:
“Take it easy” - Biến việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng nhất !
“Learning English for brighter Future” – Học tiếng Anh cho tương lai tươi sáng hơn !