25 CỤM TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG GIAO TIẾP CÔNG SỞ

25 CỤM TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG GIAO TIẾP CÔNG SỞ

📙 5 PHÚT HỌC TIẾNG ANH MỖI NGÀY 🎊

Follow Page để học mỗi ngày nhé 💡

---

𝑴𝑰𝑭𝑨 𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 – 𝑸𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚 𝒊𝒔 𝒐𝒖𝒓 𝒑𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒕𝒚

♦️ TOEIC - IELTS - GIAO TIẾP

☘ OFFLINE & ONLINE

☎️ 08.9889.0102

#MIFAEnglish #TOEIC #IELTS #tienganhgiaotiep

January, 04 2024
Gửi bình luận của bạn: